۞برکت مال حلال۞

هوالحق

قرآن سفره ایی آسمانی برای زمینان

خانه‏اى که در آن تلاوت قرآن شود و از خداوند یاد شود، برکت آن خانه افزون گردد، ملائکه در آن خانه حاضر مى‏شوند و در نتیجه شیطان از آن خانه رانده مى‏گردد حضرت على(ع)۞برکت مال حلال

مردی فقیر از بنی اسرائیل به شدت ازسوی همسرش سرزنش میشد که چرابرای کسب درآمد چاره ایی نمکیند.مردبیچاره که همه راهها را برای به دست اوردن مال وثروت طی کرده بود ناامید روبه درگاه خدا اورد وبرای حل مشکلش ازپروردگارش مدد خواست.شبی درخواب دید به اوگفتند:

"کدام یک رابیشتر دوست داری؟2درهم مال حلال یا100هزاردرهم مال حرام؟"

درجواب گفت:

2درهم مال حلال

گفتند:

اکنون 2درهم زیرسرتوست.

مردفقیر ازخواب برخواست.وزیربالشش را نگاه کرد و2درهم بشارتی رایافت.بیدرنگ راهی بازارشدوبه خانه بازگشت.همسرآن مرد بادیدن ماهی به اوگفت:
مشکل ما باخریدن یک ماهی حل نمیشودتوباید به فکریک کارپردرآمد باشی

مردفقیر بعدازپخت ماهی وبا پاره کردن شکم ماهی دومروارید درخشان درآن یافت.

خدارا به خاطر این عنایت شکر کرد و راهی بازارشد ودومروارید رابه40هزاردرهم فروخت.

به برکت مال حلالش ،ازفقروتنگدستی نجات یافت.